Placa-minimalna-dla-cudzoziemcow
Strona główna » Płaca minimalna dla cudzoziemców pracujących w Polsce w 2022 roku

Płaca minimalna dla cudzoziemców pracujących w Polsce w 2022 roku

Niemal co pół roku Rada Ministrów zatwierdza podwyżkę płacy minimalnej. Oznacza to, że żaden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie może zarabiać mniej. Z jednej strony jest to duży plus dla wszystkich pracowników, którzy mogą mieć pewność podwyżki. W pewnym stopniu rekompensuje to stale rosnące ceny. Jednak dla przedsiębiorców jest to stale zwiększające się obciążenie. Jak wygląda sytuacja cudzoziemców pracujących w Polsce? Czy ich również dotyczą przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę? Wyjaśniamy, jakie prawa w zakresie wynagrodzenia mają cudzoziemcy.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – jakie zmiany wchodzą w życie?

Rok 2022 niesie dla dużej liczby cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce istotne zmiany. Wynikają one z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Według nowych przepisów w sprawach dotyczących pobytu czasowego ze względu na pracę został zniesiony obowiązek wykazywania przez cudzoziemca posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Kiedyś był to wymóg niezbędny do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Po nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, a dokładnie od 29 stycznia 2022 r., nie będzie już takiej konieczności. Dodatkowo cudzoziemiec ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będzie musiał udokumentowywać posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce, co w poprzednio obowiązujących przepisach również było wymagane.

Kolejną istotną kwestią jest zmiana podejścia do wynagradzania cudzoziemców za ich pracę w Polsce. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia obcokrajowca wskazana w Załączniku nr 1 do wniosku pobytowego nie będzie mogła być teraz niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 3010 zł brutto i co najmniej tyle będzie musiał zarabiać cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Kontrowersje w wynagradzaniu Polaków i cudzoziemców po zmianie przepisów

Polak zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na pełen etat musi zarobić w 2022 roku nie mniej niż 3010 zł brutto. Jednak jeżeli jego umowa obejmuje tylko część etatu, to wynagrodzenie jest liczone właśnie od tej części. Przykładowo, jeśli pracodawca zatrudnia Polaka na pół etatu, to minimalnym wynagrodzeniem, jakie go obowiązuje, jest 1505 zł brutto miesięcznie, czyli połowa wymiaru minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to każdego cząstkowego etatu. Jednak zgodnie z nowymi przepisami cudzoziemiec zatrudniony w Polsce, niezależnie od rodzaju umowy czy godzinowego wymiaru tygodniowego czasu pracy, będzie musiał zarabiać co najmniej 3010 zł brutto. I od tej kwoty pracodawca również będzie odprowadzał podatek oraz wszystkie składki.

W rezultacie cudzoziemiec pracujący w wymiarze 20 godzin tygodniowo będzie zarabiać dokładnie tyle samo co Polak pracujący 40 godzin tygodniowo, czyli na pełen etat. 

Nie dotyczy to jednak obcokrajowców nieposiadających zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydanego na podstawie nowych przepisów. Cudzoziemcy pracujący w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy bądź zezwolenia na pracę sezonową nadal będą mogli otrzymywać wynagrodzenie w zgodnie z rodzajem umowy oraz wymiarem czasu pracy wskazanymi w ww. dokumentach uprawniających do podjęcia pracy. 

źródło: sawickiwspolnicy.pl