odszkodowanie-za-dom
Strona główna » Odszkodowanie za dom – bez przeglądu technicznego nie dostaniesz

Odszkodowanie za dom – bez przeglądu technicznego nie dostaniesz

W Polsce właściciele i zarządcy budynków użytkowych są zobowiązani do wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądach technicznych nieruchomości. Czynność tę reguluje Prawo budowlane, a za niespełnienie obowiązku posiadania ważnych dokumentów poświadczających dobry stan techniczny budynku grozi nam kara grzywny. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy chcieli ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody budowlane, musimy posiadać ważny przegląd techniczny budynku. Bez niego nie otrzymamy należnych nam pieniędzy.

Przegląd techniczny domu – terminy

Terminarz obowiązkowych przeglądów technicznych budynków użytkowych jest regulowany przez ustawę Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Zgodnie z nim właściciele budynków użytkowych – zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych – muszą zlecić rzeczoznawcy budowlanemu przegląd techniczny domu:

  • raz w roku (tzw. przegląd budynku roczny)
  • raz na 5 lat (tzw. przegląd budynku pięcioletni)
  • dwa razy w roku (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu większej niż 1 tys. m2).

Co trzeba sprawdzić podczas przeglądu technicznego budynku?

  • przegląd techniczny budynku roczny:

Raz w roku właściciele domów jednorodzinnych muszą sprawdzić rzeczywisty stan techniczny budynku mieszkalnego i jego części. Takie badanie warto zlecić doświadczonemu rzeczoznawcy budowlanemu. W czasie oględzin budynku i jego okolicy ekspert, który przygotowuje dla nas opinię techniczną, musi sprawdzić stan techniczny instalacji zamontowanych w budynku i osprzętu, który został razem z nimi zamontowany. Instalacje, które podlegają corocznej kontroli technicznej, to: instalacja gazowa, instalacja elektryczna i instalacja spalinowa, a także przewody wentylacyjne i ujścia kominowe.

Poza sprawdzeniem instalacji znajdujących się w budynku rzeczoznawca budowlany musi dodatkowo sprawdzić stabilność budynku, nośność jego konstrukcji oraz zweryfikować stan części budynku: dachu, ścian nośnych, ścian działowych, fundamentów, podpiwniczenia, elewacji.  

  • przegląd techniczny budynku pięcioletni:

Podczas przeglądu technicznego pięcioletniego rzeczoznawca budowlany jest zobowiązany do zweryfikowania wszystkich instalacji zamontowanych w budynku – począwszy od sprawdzenia stanu technicznego instalacji, przez ich przydatność do bezpiecznego korzystania, po zabezpieczenia instalacji i uziemienie urządzeń. Najważniejsza jest kontrola techniczna instalacji elektrycznej, piorunochronnej, kanalizacyjnej i wentylacji. Raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany musi także sprawdzić ogólny stan techniczny budynku, jego stabilność i estetykę otoczenia budynku.

Zauważyłeś nagłe uszkodzenia budynku? Zleć przegląd doraźny!

Jeżeli podczas użytkowania domu zauważymy niepokojące zmiany w strukturze budynku, które mogłyby świadczyć o usterkach budowlanych, nie powinniśmy czekać na terminowy przegląd techniczny. W takim przypadku warto zweryfikować wszelkiego rodzaju pęknięcia, osuwiska i zwarcia instalacji na bieżąco, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń. Wówczas warto pamiętać o przeglądach doraźnych. Przegląd doraźny budynku jest dodatkowym przeglądem nieobjętym terminarzem przeglądów technicznych. Powinien być wykonywany, jeżeli wystąpią czynniki zewnętrzne, które doprowadziły do uszkodzenia budynku lub naruszenia konstrukcji nośnej domu.

Czynniki zewnętrzne, które mogą spowodować zmiany w strukturze budynku, to: intensywne opady śniegu i deszczu, silny wiatr, podtopienia, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożary, wstrząsy sejsmiczne i osuwiska ziemi. Jeżeli zatem podczas intensywnej burzy wiatr uszkodził część dachu, powinniśmy niezwłocznie zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie przeglądu doraźnego technicznego.  

Brak przeglądu technicznego budynku a odszkodowanie

Ubezpieczając dom, warto zabezpieczyć się od czynników zewnętrznych powodujących uszkodzenia budynku i usterki budowlane. Dzięki temu będziemy spać spokojnie, mając świadomość, że w razie awarii otrzymamy należną nam pomoc. Co jednak, jeżeli dom ulegnie uszkodzeniu, a my zapomnieliśmy o obowiązkowym przeglądzie technicznym budynku? W takim przypadku nie będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie. Każdy ubezpieczyciel przed złożeniem wniosku o odszkodowanie sprawdza, czy wnioskodawca wypełnił obowiązek terminowego przeglądu technicznego budynku użytkowego. Jeżeli nie możemy wykazać odpowiedniej dokumentacji, agencja ubezpieczeniowa odmówi nam wypłaty ubezpieczenia.