Analiza-SWOT
Strona główna » Analiza SWOT a rozwój osobisty

Analiza SWOT a rozwój osobisty

W swoim założeniu analiza SWOT to narzędzie służące do oceny przedsiębiorstwa i jego otoczenia, pozwalające na optymalizację strategii zarządzania firmą. Szybko jednak zauważono jego potencjał także w sferze rozwoju osobistego. Jak analiza SWOT sprzyja osiąganiu osobistych celów rozwojowych? Czy warto z niej korzystać?

Analiza SWOT w rozwoju osobistym – garść najważniejszych informacji

Rozwój osobisty to hasło odmieniane przez wszystkie przypadki. Trudno jednak jednoznacznie wskazać jego definicję. Dla każdego rozwój osobisty oznacza coś innego. Niemniej przyjmuje się, że pod pojęciem tym kryją się wszystkie działania podejmowane przez człowieka w celu osiągnięcia pełnego potencjału i odkrycia „najlepszej wersji siebie”.

W praktyce człowiek nieustannie się rozwija, nawet jeśli tego nie zauważa. Każda napotkana osoba, każde doświadczenie wnosi bowiem do naszego codziennego życia coś, co sprzyja rozwojowi osobistemu.

Niemniej źródłem najlepszych efektów nie są przypadkowe sytuacje i działania podejmowane ad hoc, lecz przemyślana strategia rozwoju osobistego. Żeby jednak przyniosła ona oczekiwane rezultaty, powinna opierać się na solidnych podstawach, a tych nie da się określić bez ustalenia posiadanych zasobów.

Celowi temu służy właśnie analiza SWOT. Nazwa SWOT to angielski akronim wywodzący się słów:

  • strenghts – mocne strony,
  • weaknesses – słabe strony,
  • opportunities – szanse,
  • threats – zagrożenia.

Dwie pierwsze kategorie – strenghts i weaknesses – zależą od człowieka i można nad nimi pracować. Mam tu na myśli kompetencje twarde i miękkie. Na dwie kolejne – opportunities i threats – ma się ograniczony wpływ. Opisują bowiem uwarunkowania zewnętrzne, które nie zawsze da się przekuć w korzyść, ale warto spróbować i się na nie przygotować. Wszystkie czynniki zapisuje się w tabeli podzielonej na cztery pola, co zapewnia przejrzystość i ułatwia analizę wniosków. Co ważne, w zależności od okoliczności niektóre czynniki mogą zarówno sprzyjać rozwojowi osobistemu, jak i stanowić barierę w rozwoju. Dlatego potrzebny jest PLAN.

O czym pamiętać, dokonując analizy SWOT?

Aby realnie ocenić wszystkie mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia, należy w każdej kategorii wypisać nie mniej niż 8-10 punktów, a najlepiej około 15-20. Pierwsze pięć najpewniej wskażesz bez większego zastanowienia. Choć są ważne, tak naprawdę nie poszerzają Twojej świadomości. Dlatego nie poprzestawaj na nich. Myśl, analizuj, dopisuj, skreślaj. Najlepiej, jeśli rozłożysz ten etap na kilka dni. Dzięki temu dobrze się przygotujesz i odkryjesz rozwojowe elementy.

Co ważne, podczas wypisywania punktów w tabeli należy unikać ogólników. Jeśli Twoją mocną cechą jest sumienność, określ, co to w praktyce oznacza, np. że Twoje projekty są pozbawione błędów, niczego nie trzeba po Tobie poprawiać. Szczegółowy opis pomaga w zdefiniowaniu zasobów i przeszkód.

Analiza SWOT ma wtedy sens, kiedy nie można poprzestać wyłącznie na stworzeniu tabeli. Z określonych mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń trzeba wyciągnąć wnioski i uwzględnić je w strategii rozwoju i komunikacji. W ich sformułowaniu pomogą Ci pytania pomocnicze.

  1. Jak mogę wykorzystać swoje mocne strony, by osiągnąć zakładane cele?
  2. Jaka cecha wyróżnia mnie na tle innych osób (kolegów, koleżanek, bliskich, współpracowników)?
  3. Która mocna strona może pomóc mi przezwyciężyć określone zagrożenia?
  4. Które słabe strony najbardziej podcinają mi skrzydła?
  5. Co mi sprzyja i jak mogę wykorzystać otrzymane szanse?
  6. Co mogę zrobić, aby czarne scenariusze się nie ziściły?

To tylko niewielki wycinek pytań, które należy sobie zadać, aby opracować skuteczny plan działania. Dlatego analizę SWOT warto przeprowadzać z mentorką lub coachem. Wówczas zyskasz pewność, że nic, co ważne, Ci nie umknie. Osoba trzecia patrzy bez emocji i widzi więcej, zwłaszcza jak ma wieloletnie doświadczenie. Pamiętaj, że specjalista nie wykona pracy za Ciebie, jednak będzie stanowić doskonałe wsparcie i motywować Cię do realizacji zadań..

Odpowiednio przeprowadzona analiza SWOT jest użytecznym narzędziem wspierającym rozwój osobisty. Pozwala nie tylko określić czynniki mające wpływ na realizację przyjętych celów, ale również określić szczegółowy plan działania, który rozwinie Twój potencjał. Jest dobrym początkiem, by zrobić pierwszy, najtrudniejszy krok.

źródło: Ewanizio.pl