Izolacja przeciwwilgociowa
Strona główna » Kiedy warto wykonać izolację fundamentów?

Kiedy warto wykonać izolację fundamentów?

Powszechnie stosowane hydroizolacja oraz izolacja termiczna są koniecznymi czynnościami w procesie zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią. Zalecane są osobom, które pragną ograniczyć ryzyko podsiąkania wody gruntowej lub opadowej, przenikania wilgoci do ścian, podłogi domu, a także innych elementów konstrukcyjnych budynku.

Zapobieganie wilgoci w budynku oraz ochrona przed wodą opadową i gruntową

Po zakończeniu prac geodetów, wytyczeniu granic budynku, a także przygotowaniu wykopów, przychodzi czas na stworzenie fundamentów budynku. To właśnie one są podstawą całej konstrukcji. Muszą być wykonane solidnie. Kluczową kwestią na tym etapie budowy jest izolacja fundamentów. Wielu inwestorów, a także deweloperów wybiera drogę na skróty, rezygnując z tego procesu, ponieważ wydaje się on im czasochłonny, a nawet zbędny. Niestety konsekwencje braku prawidłowego wykonania izolacji fundamentów są widoczne nawet po kilku latach od zamieszkania budynku. To wówczas pojawia się zawilgocenie fundamentów, a tym samym posadzek znajdujących się na pierwszej kondygnacji domu. Błędem ze strony właścicieli budynków, którzy nie decydują się na izolację fundamentów jest wiara w to, że zastosowane przez nich materiały budowlane są skuteczną ochroną przed wilgocią. Niestety jest to złudne przekonanie, ponieważ nieprawidłowo wykonana izolacja fundamentów bądź zaniechanie tej czynności grozi poważnymi konsekwencjami. Żaden materiał budowlany stosowany do tworzenia fundamentów czy ścian, nie zabezpieczy pomieszczeń przed wykwitami pleśni i wilgocią, a także podsiąkaniem wody gruntowej i opadowej.

Zalety izolacji fundamentów

Zdaniem wielu specjalistów, izolacja fundamentów jest konieczna, aby móc zlikwidować problem wilgoci, który pojawia się wewnątrz pomieszczeń w budynkach. Trudna do usunięcia wilgoć jest konsekwencją tego, że fundamenty są podmokłe. Problem ten jest bardzo trudny do usunięcia i generuje sporo kosztów, dlatego też lepiej jest przeciwdziałać mu już na etapie tworzenia fundamentów. To najlepszy czas na to, aby stworzyć skuteczną izolację tych elementów konstrukcji.

Osoby, które zastanawiają się, czy potrzebna jest izolacja fundamentów, powinny wiedzieć, że jest to podstawowe zabezpieczenie tych elementów przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Należy pamiętać, że tego typu proces działa destrukcyjnie na całą konstrukcję budynku, powodując jego powolne osiadanie.

Izolacja fundamentów od wewnątrz pozwala uniknąć takich problemów, jak wilgoć wewnątrz, a także naruszenie konstrukcji budynku. To także zabezpieczenie przed wyziębieniem pomieszczeń i ucieczką ciepła z budynku na zewnątrz. Pozioma izolacja fundamentów, a także pionowa izolacja fundamentów są bardzo istotne dla uzyskania prawidłowych efektów w zakresie ochrony przed wilgocią, wodą oraz wychłodzeniem pomieszczeń.

Kiedy zacząć prace nad izolacją fundamentów?

Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów powinna być wdrożona już na początkowym etapie prac budowlanych. Należy pamiętać, że najlepszym okresem na jej wykonanie jest wzniesienie fundamentów. Tego typu działanie powinno być dokładnie zaplanowane. Najlepiej powierzyć je specjalistom, którzy od lat wykonują takie prace zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych.

Izolacja fundamentów powinna być procesem rozłożonym w czasie. Pozwala to na zaplanowanie wszystkich elementów prac. Należy pamiętać o tym, aby zwiększyć stopień zaizolowania, szczególnie niewłaściwie skonstruowanych fundamentów. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ w późniejszym czasie, takie prace będą albo bardzo kosztowne, albo wręcz niemożliwe do przeprowadzenia, z uwagi na brak szansy na dostanie się do wadliwej konstrukcji fundamentów.

Ściany i płyty fundamentowe – podobnie, jak podłogi na gruncie należy ocieplić. Dzięki temu można zabezpieczyć te powierzchnie przed działaniem mrozu, a także niskiej temperatury powietrza. Izolacja fundamentów dzieli się na trzy podstawowe rodzaje: ciężką, średnią i lekką. Wybór jednej z nich zależy od różnych czynników.

Izolacja ciężka i średnia fundamentów zaliczana jest do grona izolacji przeciwwodnych. Wykorzystuje się ją, gdy budynek znajduje się na gruncie spoistym. Wówczas występuje ryzyko tego, że woda będzie zalegała bezpośrednio nieopodal konstrukcji fundamentów. Z kolei lekka izolacja fundamentów przeciwwilgociowa ma za zadanie chronić elementy budynku przed wodą opadową, a także naturalną wilgocią pochodzącą z gruntu.

Wykonanie nowoczesnej izolacji fundamentów jest zabezpieczeniem przed wilgocią, a także wodą, która może uszkadzać fundamenty i elementy konstrukcyjne budynku. To jedyny sposób na to, aby wyeliminować problem wilgoci wewnątrz pomieszczeń