Strona główna » Czym różni się skład celny od magazynu celnego czasowego składowania?

Czym różni się skład celny od magazynu celnego czasowego składowania?

 Firmy importujące towary z krajów spoza Unii Europejskiej muszą pamiętać o wszystkich przepisach, które regulują ich przewóz oraz proces wprowadzania na rynek. Co ważne, zawsze skorzystać mogą ze wsparcia, jakie zapewnia skład celny, a także magazyn celny czasowego składowania.

Wbrew informacjom, które często pojawiają się w sieci, obie nazwy nie odnoszą się do tego samego miejsca. Oznaczają coś zupełnie odmiennego. Warto więc to wyjaśnić i przedstawić kluczowe różnice. 

Co to jest skład celny? Kiedy można z niego korzystać?

 Skład celny to magazyn służący do przechowywania towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek krajów Unii Europejskiej. Dlaczego są one w nim składowane? Powodów może być kilka, jednak ten najważniejszy dotyczy szansy odroczenia opłat celnych za przewóz produktów spoza Wspólnoty (na przykład z Chin).

Zarówno cło, jak i podatki są pobierane dopiero w momencie, gdy towary mają trafić na rynek. Pozostawia to dostawcom wiele możliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby przewożone produkty dostarczać do sklepów partiami, unikając tym samym opłat za cały ładunek.

Dlaczego warto korzystać z takiego rozwiązania? Między innymi po to, by:

  • obniżyć koszty,
  • zoptymalizować dystrybucję towarów,
  • lepiej zaplanować sprzedaż produktów na rynku unijnym,
  • dokonać niezbędnych zmian lub napraw,
  • rozłożyć niezbędne opłaty na kilka etapów.

Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że korzystanie ze składów celnych możliwe jest dopiero po wypełnieniu niezbędnych formalności. Całość odbywa się pod nadzorem organów celnych i skarbowych, niezależnie od tego, czy mowa jest o publicznym składzie celnym, czy prywatnym. Znaczenie mają też same warunki składowania towarów, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się ścisła współpraca z cenionymi partnerami.

Czym jest magazyn celny czasowego składowania?

 Już sama nazwa wskazuje, że magazyn celny czasowego składowania wiąże się z innym sposobem przetrzymywania ładunków, niż skład celny. Do czynienia mamy tu bowiem z ograniczeniem czasowym, które zazwyczaj wynosi 90 dni. Z czego to się bierze?

Otóż magazyn celny czasowego składowania jest wykorzystywany do przechowywania towarów podczas przeprowadzania zgłoszenia celnego. Jeśli dostawca ma problemy z dopełnieniem formalności lub musi wykonać dodatkowe czynności (np. badania przewożonych produktów), ma możliwość odroczenia odprawy celnej i przetrzymania objętego nią ładunku w magazynie. Nie może to jednak trwać dłużej niż 90 dni, chyba że Urząd Celny celne zgodzą się okres ten przedłużyć.

Podobnie jak w przypadku składu celnego, cały proces musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem uprawnionych organów.

Podstawowe różnice między składem celnym a magazynem celnym czasowego składowania

 Powyższe informacje warto podsumować i przedstawić kluczowe elementy, które odróżniają obie formy magazynowania towarów spoza Unii Europejskiej.

  • Skład celny nie nakłada ograniczeń czasowych, a w przypadku magazynu czasowego składowania produkty przeważnie mogą być przechowywane przez maksymalnie 90 dni.
  • Podczas korzystania ze składu celnego, dostawca może dowolnie zmieniać i przepakowywać towary, a następnie zdecydować o ich wprowadzeniu na rynek, natomiast ładunek znajdujący się w magazynie czasowym nie może być w żaden sposób modyfikowany. Nie ma również mowy o przeładunku.
  • Magazyn celny czasowe składowania używany jest głównie po to, aby dostawca mógł uzupełnić niezbędne formalności w ramach zgłoszenia celnego. Skład celny zaś najczęściej służy firmom do odroczenia opłat za cło i podatki.

 Niezależnie od tego, czy w Twojej sytuacji potrzebny staje się skład celny, czy magazyn celny czasowego składowania, zawsze stawiaj na współpracę ze sprawdzonymi i cenionymi podmiotami. Zapewnią one odpowiednie miejsce do przechowywania ładunku na korzystnych warunkach. Pozwoli Ci to więc uniknąć niepotrzebnych strat finansowych oraz wielu innych problemów.

źródło: Chińskie Centrum Handlowe – hurtownia