Strona główna » Sprężarki bezolejowe — zalety i zastosowanie

Sprężarki bezolejowe — zalety i zastosowanie

Sprężarki bezolejowe oferują wiele zalet, wśród których główną jest wysoka klasa czystości sprężonego powietrza. Jak działają kompresory bezolejowe  i gdzie urządzenia te znajdują zastosowanie? 

Jaka jest zasada działania sprężarek bezolejowych?

Sprężarki bezolejowe to urządzenia stosowane do sprężania powietrza bez konieczności stosowania oleju jako środka smarującego. Zasada ich działania różni się od tradycyjnych sprężarek olejowych. Do głównych różnic należą bezolejowy mechanizm sprężania, zastosowanie specjalnych powierzchni smarujących, wysoka czystość sprężonego powietrza i niskie koszty konserwacji. 

W sprężarkach bezolejowych stosuje się specjalne materiały i konstrukcje, które eliminują konieczność stosowania oleju jako środka smarującego w procesie sprężania. W tradycyjnych sprężarkach olejowych olej jest używany zarówno jako smar, jak i uszczelnienie, co powoduje, że substancja smarująca mieszana jest z powietrzem i musi być usuwana z medium roboczego poprzez systemy filtracji i separacji. W sprężarkach bezolejowych kondensat nie zawiera substancji ropopochodnych. W kompresorach bezolejowych wykorzystywane są specjalne powierzchnie wykonane z materiałów, które nie wymagają stałego smarowania. Te powierzchnie mogą być wykonane z materiałów samosmarujących się. Powszechnie stosuje się także powłoki, które minimalizują tarcie i zużycie np. teflon.

Cechą charakterystyczną sprężarek bezolejowych jest wysoka czystość sprężonego powietrza. Brak oleju w układzie powoduje, że sprężarki bezolejowe dostarczają czystsze powietrze sprężone, co jest istotne w wielu zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny, gdzie konieczna jest czystość powietrza.

Atutem kompresorów bezolejowych są niskie koszty konserwacji. W urządzeniach nie trzeba systematycznie wymieniać oleju więc koszty konserwacji i obsługi sprężarek bezolejowych są zazwyczaj niższe niż w przypadku tradycyjnych sprężarek olejowych.

Warto podkreślić, że sprężarki bezolejowe korzystają zazwyczaj z zaawansowanych technologii. Często wykorzystują materiały kompozytowe, powłoki ceramiczne, technologie samosmarowania, które pomagają w minimalizacji zużycia i konieczności stosowania oleju.

Gdzie stosuje się sprężarki bezolejowe?

Sprężarki śrubowe bezolejowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość sprężonego powietrza oraz minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia olejem. Powszechnie wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym, gdzie czystość powietrza jest krytyczna dla bezpieczeństwa żywności. Takie kompresory zapewniają czyste powietrze sprężone, wolne od zanieczyszczeń olejem, co zapobiega ewentualnemu zanieczyszczeniu produktów spożywczych. Z podobnych powodów sprężarki bezolejowe stosuje się również w przemyśle farmaceutycznym. W produkcji leków i innych produktów farmaceutycznych wymagane są wysokie standardy higieny i czystości, więc sprężarki bezolejowe sprawdzają się doskonale. Zapewniają one czyste i suche powietrze sprężone, które jest wolne od oleju i innych zanieczyszczeń.

Kompresory bezolejowe wykorzystuje się także w przemyśle elektronicznym. Spowodowane to jest faktem, że w produkcji podzespołów elektronicznych nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą negatywnie wpłynąć na jakość produktów. Podobnie jest w przemyśle elektrycznym i pneumatycznym, gdzie obecność oleju może prowadzić do uszkodzeń lub zanieczyszczeń urządzeń.

Kompresory bezolejowe powszechnie stosuje się w przemyśle medycznym i laboratoriach analitycznych. W medycynie sprężone powietrze stosowane jest często do napędu urządzeń medycznych, jak np. inhalatory, więc musi być wolne od zanieczyszczeń olejowych.  Z kolei w laboratoriach analitycznych czystość powietrza jest kluczowa dla dokładności wyników analiz.

Podsumowując, sprężarki bezolejowe są szeroko stosowane tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość powietrza sprężonego oraz minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia olejem, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, medyczny, laboratoria analityczne oraz niektóre zastosowania w przemyśle elektrycznym i pneumatycznym.

źródło: Kompresory i sprężarki